LINEで送る
Pocket

 

题西林壁

tí Xīlín bì

宋 苏轼

Sòng SūShì

横看成岭侧成峰  远近高低各不同

héngkàn chénglǐng cè chéngfēng  yuǎnjìn gāodī gè bù tóng     

不识庐山真面目    只缘身在此山中     bùshí lúshān zhēn miànmù     zhǐyuán shēn zài cǐ shān zhōng

 

題西林壁

蘇軾

橫看成嶺側成峰  遠近高低各不同

不識廬山真面目  只緣身在此山中

 

西林

蘇軾

 

橫に看れば嶺を成し 側には峰を成す

遠近高低各(おのおの)同じくせず

廬山の真面目を識(し)らざるは 

只身の此の山中に在るに緣(よ)

 

 

 

在埋头苦干的工作时,却不能看到该事物的本质。